Komu so naši programi namenjeni?

Naš tim združuje strokovnjake iz različnih področij dela z otroki, še posebej z otroki s posebnimi potrebami.

Svoje bogato znanje in dolgoletne izkušnje bomo z veseljem in strokovno delili:

  • Z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami (zaostanki v razvoju, učne težave, govorno – jezikovne težave, primanjkljaji na posameznih področjih učenja, disleksija, dispraksija, spektroavtistična motnja, težave v vedenju in čustvovanju, motnje pozornosti in hiperaktivnost, druge motnje v razvoju).
  • S starši zgoraj naštetih otrok.
  • S starši predšolskih in šolskih otrok.
  • S pedagoškimi in drugimi strokovnimi delavci v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.

Sprehodite se skozi naše programe in poglejte, kaj ponujajo. Poleg tega vas vabimo tudi, da z ogledom fotografij obiščete našo senzorno igralnico in učilnico, ki ju uporabljamo v naših programih za otroke in starše.

Prilagodili se bomo vašim potrebam in posebnostim.

 

 

DONACIJE 2016

Celuks, Celje

Grafika Gracer, Celje

 

Občina Žalec - pokroviteljica 1. intenzivnega treninga za DIR Floortime terapevte v Sloveniji, marec 2016

Obveščamo vas, da vpisujemo otroke in mladostnike od 5. do 18. leta v delavnice za učenje socialnih veščin.

Delavnice bodo potekale ob četrtkih. Otroci so razdelejeni glede na starost in potrebe v skupine od 2 do 6 otrok. Za informacije pišite na sabina.korosec1@siol.net ali pokličite na 041/ 74 55 70 .

N A P O V E D U J E M O

Septembra 2016 bomo pričeli izvajati v našem Centru serijo delavnic za starše - IZJEMNI OTROCI. 
Kaj si večina staršev želi za svoje otroke? Večinoma si želimo, da bi naši otroci imeli srečna in vsebinsko bogata življenja, da bi si ustvarili svoje zdrave družine in da bi pomembno sodelovali v družbi. Kako doseči ta cilj?
Starši bodo na 10 delavnicah spoznali, katere lastnosti je potrebno razvijati pri otroku, da bodo vzgojili izjemnega otroka, ki se bo zmogel povezovati z drugimi, ki bo razvil empatijo, vedoželjnost, otroka, ki se bo znal sporazumevati z drugimi, ki bo razvil paleto čustev, katera bo znal ustrezno izraziti, otroka, ki bo razvil samospoštovanje in spoštovanje do drugih, notranjo disciplino, bogato notranje življenje in logično mišljenje ter moralno integriteto. Vse to so lastnosti, ki jih imajo izjemni ljudje. Brez teh lastnosti bo naša družba vedno globlje in globlje tonila v svet materializma, medsebojnega nerazumevanja in nestrpnosti.
Starši bodo na desetih zaporednih delavnicah spoznali, katere lastnosti naj razvijajo pri svojem otroku, da bodo vzgojili izjemnega otroka. Spoznali bodo, na kakšen način naj razvijajo te lastnosti.
Srečanja bodo potekala vsak prvi ponedeljek v mesecu od 18.30 do 20.00 v našem Centru za pomoč otrokom in staršem od septembra do junija. Cena za družino je 150 eur za vseh deset srečanj. Delavnice bomo izpeljali, če bo prijavljenih vsaj 10 družin.
Prijave zbiramo do 30. avgusta 2016 na elektronski naslov: sabina.korosec1@siol.net .
 
 

N A P O V E D U J E M O

Predavanje in delavnice Otrok s posebnimi potrebami v vrtcu in v prvi triadi OŠ, ki bo v našem Centru za pomoč otrokom in staršem v Žalcu od 9.00 do 17.00, v trajanju 8 pedagoških ur, z vmesnim odmorom za kosilo.
Udeleženci bodo spoznali, kaj vse vpliva na otrokovo vedenje in zmožnost vključevanja in sodelovanja v skupini. Spoznali bodo otrokove senzorne in čustvene potrebe, razvojne mejnike, ter različne tehnike in metode, s katerimi bodo lahko pomagali otroku premagovati njegove posebne potrebe, da bo lahko mirno in aktivno sodeloval v skupini. Predavanje je namenjeno staršem otrok s posebnimi potrebami, vzgojiteljicam, učiteljicam, specialnim in socialnim pedagogom, psihologom in drugim strokovnim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki s posebnimi potrebami. Cena predavanja je: 
- strokovni delavci 100 eur,
- starši otrok s posebnimi potrebami 40 eur,
- starši otrok, ki so obravnavani v našem Centru 20 eur na osebo.
Obvezne so predhodne prijave. Predavanje bo izpeljano, če bo prijavljenih vsaj 10 oseb. Udeleženci bodo prejeli program izobraževanja, izročke predavanja in potrdilo o udeležbi na predavanju.
Informacije in prijave sprejemamo na: sabina.korosec1@siol.net  ali na številki 041/74 55 70 . Število prijav za posamezno srečanje je omejeno.
Predvideni datumi:

- sobota, 17.september 2016 od 9.00 do 17.00,

- sobota, 22. oktober 2016 od 9.00 do 17.00,

- sobota, 12.november 2016 od 9.00 do 17.00.