Komu so naši programi namenjeni?

Naš tim združuje strokovnjake iz različnih področij dela z otroki, še posebej z otroki s posebnimi potrebami.

Svoje bogato znanje in dolgoletne izkušnje bomo z veseljem in strokovno delili:

  • Z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami (zaostanki v razvoju, učne težave, govorno – jezikovne težave, primanjkljaji na posameznih področjih učenja, disleksija, dispraksija, spektroavtistična motnja, težave v vedenju in čustvovanju, motnje pozornosti in hiperaktivnost, druge motnje v razvoju).
  • S starši zgoraj naštetih otrok.
  • S starši predšolskih in šolskih otrok.
  • S pedagoškimi in drugimi strokovnimi delavci v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.

Sprehodite se skozi naše programe in poglejte, kaj ponujajo. Poleg tega vas vabimo tudi, da z ogledom fotografij obiščete našo senzorno igralnico in učilnico, ki ju uporabljamo v naših programih za otroke in starše.

Prilagodili se bomo vašim potrebam in posebnostim.

 

 

DONACIJE 2016

Celuks, Celje

Grafika Gracer, Celje

 

Občina Žalec - pokroviteljica 1. intenzivnega treninga za DIR Floortime terapevte v Sloveniji, marec 2016

Obveščamo vas, da vpisujemo otroke in mladostnike od 5. do 18. leta v delavnice za učenje socialnih veščin.

Delavnice bodo potekale ob četrtkih. Otroci so razdelejeni glede na starost in potrebe v skupine od 2 do 6 otrok. Za informacije pišite na sabina.korosec1@siol.net ali pokličite na 041/ 74 55 70 .

N A P O V E D U J E M O

Zbiramo prijave za delavnice za starše, ki jih bomo pričeli izvajati v našem Centru  - gre za serijo delavnic za starše z naslovom IZJEMNI OTROCI. 
Kaj si večina staršev želi za svoje otroke? Večinoma si želimo, da bi naši otroci imeli srečna in vsebinsko bogata življenja, da bi si ustvarili svoje zdrave družine in da bi pomembno sodelovali v družbi. Kako doseči ta cilj?
Starši bodo na 10 delavnicah spoznali, katere lastnosti je potrebno razvijati pri otroku, da bodo vzgojili izjemnega otroka, ki se bo zmogel povezovati z drugimi, ki bo razvil empatijo, vedoželjnost, otroka, ki se bo znal sporazumevati z drugimi, ki bo razvil paleto čustev, katera bo znal ustrezno izraziti, otroka, ki bo razvil samospoštovanje in spoštovanje do drugih, notranjo disciplino, bogato notranje življenje in logično mišljenje ter moralno integriteto. Vse to so lastnosti, ki jih imajo izjemni ljudje. Brez teh lastnosti bo naša družba vedno globlje in globlje tonila v svet materializma, medsebojnega nerazumevanja in nestrpnosti.
Starši bodo na desetih zaporednih delavnicah spoznali, katere lastnosti naj razvijajo pri svojem otroku, da bodo vzgojili izjemnega otroka. Spoznali bodo, na kakšen način naj razvijajo te lastnosti.
Srečanja bodo potekala vsak prvi ponedeljek v mesecu od 18.30 do 20.00 v našem Centru za pomoč otrokom in staršem od septembra do junija. Cena za družino je 150 eur za vseh deset srečanj. Delavnice bomo izpeljali, če bo prijavljenih vsaj 10 družin.
Prijave zbiramo do 30. avgusta 2016 na elektronski naslov: sabina.korosec1@siol.net .