Komu so naši programi namenjeni?

Naš tim združuje strokovnjake iz različnih področij dela z otroki, še posebej z otroki s posebnimi potrebami.

Svoje bogato znanje in dolgoletne izkušnje bomo z veseljem in strokovno delili:

  • Z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami (zaostanki v razvoju, učne težave, govorno – jezikovne težave, primanjkljaji na posameznih področjih učenja, disleksija, dispraksija, spektroavtistična motnja, težave v vedenju in čustvovanju, motnje pozornosti in hiperaktivnost, druge motnje v razvoju).
  • S starši zgoraj naštetih otrok.
  • S starši predšolskih in šolskih otrok.
  • S pedagoškimi in drugimi strokovnimi delavci v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.

Sprehodite se skozi naše programe in poglejte, kaj ponujajo. Poleg tega vas vabimo tudi, da z ogledom fotografij obišÄete našo senzorno igralnico in učilnico, ki ju uporabljamo v naših programih za otroke in starše.

Prilagodili se bomo vašim potrebam in posebnostim.

 

 

DONACIJE 2016

Celuks, Celje

Grafika Gracer, Celje

 

Občina Žalec - pokroviteljica 1. intenzivnega treninga za DIR Floortime terapevte v Sloveniji, marec 2016

 

NAPOVEDUJEMO

Organiziramo Poletni tabor za otroke. Tabor bo  potekal na Zelenici, julija 2018. Za informacije kličite na 041/74 55 70 ali pišite na sabina.korosec1@siol.net.

V tabor sprejmemo otroke z Aspergerjevim sindromom, ki so vsaj 1 mesec vključeni v individualno ali skupinsko terapijo v naš Center. Otrok, ki jih ne poznamo, zaradi varnosti ne sprejemamo v tabor.

Vabljeni!