Komu so naši programi namenjeni?

Naš tim združuje strokovnjake iz različnih področij dela z otroki, še posebej z otroki s posebnimi potrebami.

Svoje bogato znanje in dolgoletne izkušnje bomo z veseljem in strokovno delili:

  • Z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami (zaostanki v razvoju, učne težave, govorno – jezikovne težave, primanjkljaji na posameznih področjih učenja, disleksija, dispraksija, spektroavtistična motnja, težave v vedenju in čustvovanju, motnje pozornosti in hiperaktivnost, druge motnje v razvoju).
  • S starši zgoraj naštetih otrok.
  • S starši predšolskih in šolskih otrok.
  • S pedagoškimi in drugimi strokovnimi delavci v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.

Sprehodite se skozi naše programe in poglejte, kaj ponujajo. Poleg tega vas vabimo tudi, da z ogledom fotografij obiščete našo senzorno igralnico in učilnico, ki ju uporabljamo v naših programih za otroke in starše.

Prilagodili se bomo vašim potrebam in posebnostim.

 

 

DONACIJE 2016

Celuks, Celje

Grafika Gracer, Celje

 

Občina Žalec - pokroviteljica 1. intenzivnega treninga za DIR Floortime terapevte v Sloveniji, marec 2016

 

NAPOVEDUJEMO

Strokovno izobraževanje Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu in v osnovni šoli, ki bo v našem Centru v soboto, 18.februarja 2017 od 9.00 do 14.00.

Vabljeni strokovni delavci, ki delajo v vrtcu ali v šoli in starši otrok s posebnimi potrebami. Na predavanju z delavnicami boste izvedeli:

- kaj so to senzorne potrebe otrok, na kaj vse vplivajo in kako lahko otroku pomagamo;

- spoznali pomen doseganja ali nedoseganja razvojnih mejnikov in podporne tehnike za razvij teh mejnikov;

- spoznali vzroke za neustrezno vedenje otroka s posebnimi potrebami, preventivne ukrepe in ukrepe za zmanjševanje neustreznega vedenja.

Predavala bo Sabina Korošec Zavšek, prof. def. .

Predavanje bo trajalo 6 šolskih ur. Pišite na: sabina.korosec1@siol.net.